Dommeldal

Dommeldal Olland

Koeien Olland

Flora

Actief in het buitengebied

Stichting Het Roois Landschap

Zet zich in voor behoud en herstel van een rijk geschakeerd cultuur- en natuurlandschap in het buitengebied van Sint-Oedenrode.

We beseffen dat de wereld niet stil staat. Ook de economie moet zich kunnen ontwikkelen, m.a.w. het moet wel een landschap blijven van deze tijd, met respect voor de mensen die daar nu werken, wonen en recreƫren.

Het landschap van Sint-Oedenrode is waardevol omdat we gezegend zijn met een voor dit gebied zo kenmerkend populierenlandschap, terwijl we nog belangrijke restanten kunnen waarnemen van een kleinschalig agrarisch cultuurlandschap waar de Dommel als een belangrijk verbindend element doorheen stroomt.


Stichting Het Roois Landschap vertegenwoordigt de belangen van diverse organisaties die zich met het landschap verbonden voelen. In het bestuur zitten vertegenwoordigers van landbouw (ZLTO), wildbeheer (WBE Midden Brabant) en natuurbescherming (IVN).
Samen komen ze op voor de belangen van het landschap in de Gemeente Sint-Oedenrode.


Dit doet de Stichting door vertegenwoordigd te zijn in diverse overlegstructuren en klankbordgroepen, zowel van de Gemeente als van andere organisaties die invloed hebben op het landschap in Sint-Oedenrode. Er wordt samengewerkt met plaatselijke en provinciale organisaties die actief zijn in het landschap. Ook gaat de Stichting concreet in het landschap aan de slag, waarbij onze natuurwerkgroep een actieve rol speelt.