Dommeldal

 

 

Wildbeheereenheid Midden Brabant

De Faunabeheereenheid houdt zich bezig met:

Door het opstellen van het faunabeheerplan streeft de Faunabeheereenheid er naar op planmatige wijze uitvoering te geven aan deze taken. Aan het opstellen van een faunabeheerplan worden eisen gesteld. Voordat met de uitvoering van het faunabeheerplan kan worden begonnen moet het plan eerst door G.S. zijn goedgekeurd (conform artikel 30 van de Wet) en moeten er ontheffingen zijn verleend op basis van het plan.

Meer informatie: http://www.wbe-middenbrabant.nl/