Dommeldal

 

 

Marilandicapad

 

 

Wilgen knotten in Sint-Oedenrode

Stichting Het Roois Landschap organiseert in samenwerking met de Rooise boomkwekers en de Gemeente een wilgenknotactie in Sint-Oedenrode.
Nadat de georganiseerde knotdag op 10 januari 2015 volledig ‘in het water’ viel door te natte omstandigheden van de te knotten locatie aan de Bobbenagelseweg, hebben wij besloten om de Knotdag in dit seizoen vroeger in te plannen. Daarvoor zijn de data 5 en 19 december 2015 gekozen. Dit jaar is de knotlocatie aan de Jekschotseweg.
De organisatie doet aan vrijwilligers een oproep om in het Rooise cultuurlandschap te helpen bij het in stand houden van de zo karakteristieke knotwilgen.

Doet u mee?
U kunt zich aanmelden bij Wim de Vrij en krijgt dan meer informatie.

wimdevrij@gmail.com of
0413-478252

Landschapsprojecten

Fietstocht Het Roois Landschap met excursie boomkwekers

Ontdek het landschap van Sint-Oedenrode op de fiets

Stichting Het Roois Landschap organiseert op zondag 27 september 2015 in samenwerking met de Rooise boomkwekers een fietstocht van ongeveer 20 km., met diverse stops. De tocht leidt langs een aantal Rooise landschapselementen, waar mensen toelichting krijgen over de activiteiten van Het Roois Landschap. Ook wordt er een rondleiding gegeven op 2 boomkwekerijen, nl. Boomkwekerij Kuppens en Vormboomkwekerij Ruud van den Berk. Deze fietstocht is een uitvloeisel van de bestaande goede samenwerking tussen Stichting Het Roois Landschap en de boomkwekers, die in het verleden ook al heeft geleid tot het boomteeltconvenant. Wij nodigen geïnteresseerden van harte uit om deel te nemen. Onderweg wordt er gezorgd voor een eenvoudige lunch en enkele consumpties. Hiervoor vragen we een bijdrage van 5 euro p.p. De fietstocht begint om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 15.00 uur.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar rooislandschap@gmail.com, met uw naam en het aantal personen waarmee u wilt deelnemen.

Graag aanmelden voor 20 september a.s. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Na aanmelding ontvangt u nadere informatie over de startplaats en de route.

Aanleg en onderhoud landschapselementen

In het grote buitengebied van de gemeente Sint-Oedenrode zijn vele landschapselementen die onderhoud nodig hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de vele knotwilgen die regelmatig moeten worden geknot.
Daarnaast zijn er de afgelopen jaren in samenwerking tussen Gemeente, Het Roois Landschap en grondeigenaren diverse houtwallen en andere landschapselementen aangelegd. Om de waarde hiervan voor flora en fauna te behouden hebben ook deze landschapselementen periodiek onderhoud nodig.
De natuurwerkgroep heeft nog steeds behoefte aan extra vrijwilligers die zich in hun vrije uren actief met deze vorm van landschapsbeheer willen bezig houden.

Totstandkoming boomkwekerij-convenant

Door de bodemsamenstelling en waterhuishouding is een groot deel van het buitengebied van Sint-Oedenrode en omgeving zeer geschikt voor boomteelt.
De afgelopen jaren zijn hier dan ook diverse boomkwekerijen gevestigd, veelal gespecialiseerd in laanbomenteelt.
Ongebreidelde groei van de laanbomenteelt zou een verstoring van het kleinschalige agrarische landschap kunnen betekenen. Goede afspraken, via een convenant vastgelegd, moeten bevorderen dat de laanbomenteelt kan groeien, zonder de bijzondere kwaliteiten van het Rooise landschap in essentie aan te tasten.

Een commissie met vertegenwoordigers van Het Roois Landschap en boomtelers zal zwaarwegende adviezen verstrekken aan de Gemeente betreffende ontwikkelingen in de boomteelt. Tevens wordt met de boomtelers samengewerkt in projecten van landschapsverfraaiing en verbetering van biodiversiteit.