Dommeldal

 

 

Monumentale bomen

Nieuw gestart project

Samen met de Stichting Roois Cultureel Erfgoed heeft onze Stichting het initiatief genomen om te komen tot een inventarisatie van het bestand aan monumentale bomen in Sint-Oedenrode. We spreken met HasKennisTransfer over een studie om deze bomen in beeld te brengen. Er wordt o.m. een aanvraag voor een subsidie vanuit de Stimuleringsregeling van het Groene Woud voorbereid. In deze studie moet onder meer aan de orde zijn, hoe we het begrip Monumentaal definieren, maar ook wat het studiegebied zal zijn. Het ligt in de rede om minstens te overwegen of de opdracht zich beperkt tot onze gemeentegrenzen, dan wel dat het wordt verbreed naar Veghel en Schijndel, gezien de huidige stand van zaken in het fusietraject van de drie gemeenten. Doel van de studie: bescherming, natuureducatie, benutting ten behoeve van toerisme en recreatie.

Behoud van karakteristieke bomen

Behalve de totstandkoming van nieuwe beplantingen wil Het Roois Landschap zich ook inspannen voor het behoud van monumentale en karakteristieke bomen in Sint-Oedenrode.
Hiervoor wordt een inventarisatie uitgevoerd van bomen in de gemeente die voldoen aan de criteria van monumentale bomen of die op een andere wijze kenmerkend of karakteristiek zijn voor de omgeving.
Een voorbeeld van het laatste betreft de in Sint-Oedenrode en omgeving voorkomende geknotte berken, restanten van een hakhoutcultuur die al sinds lang niet meer bestaat. Deze knotberken, maar bijvoorbeeld ook enkele oude geknotte eiken en essen, vormen zeer waardevolle landschappelijke en cultuurhistorische elementen.