Dommeldal

 

Populieren

 

 

Stammen

 

 

 

Zorg voor het populierenlandschap

In de omgeving van Sint-Oedenrode is vanaf de 18e eeuw een bijzonder landschap ontstaan. In deze periode kwamen populierenrassen tot stand die een kruising waren tussen de inheemse Zwarte populier en Amerikaanse populierensoorten. Deze zogenaamde Canadapopulieren werden een belangrijke basis voor de tot voor enkele tientallen jaren bloeiende klompenindustrie in deze omgeving. De populierenteelt, die plaatsvond op agrarische percelen, maar ook in de wegbermen van gemeentelijke wegen op basis van het zgn. “voorpootrecht” leverde een specifiek agrarisch coulissenlandschap op, waarom de regio bekendstaat.

Het Roois Landschap wil het populierenlandschap behouden en versterken in die delen van de gemeente die ervoor geschikt zijn. Dit gebeurt door stimulering van de populierenteelt langs wegen, maar ook door actief onderhoud door de populierenwerkgroep die is aangesloten bij onze Stichting.


Cursus Populierenonderhoud en voorpootrecht

In de laatste decennia is het aantal populieren sterk teruggelopen. Maar ook de kwaliteit van de populieren is verslechterd door gebrek aan onderhoud. Het project richt zich op het in stand houden van het populierenlandschap. Op vele plaatsen geldt nog het oude voorpootrecht, dat inhoudt dat grondbezitters het recht hebben om bomen te planten, te bezitten en te rooien in de berm van de weg die grenst aan het eigen perceel. Grondeigenaren  maken hier niet altijd gebruik van.

De belangrijkste doelstelling van het project is om de kwaliteit van populieren te bevorderen door goed onderhoud en keuze van geschikte populierensoorten en het bevorderen dat grondeigenaren gebruik maken van hun voorpootrecht.
De cursus is bedoeld om onder onze vrijwilligers meer theoretische maar ook praktische kennis op te bouwen, zodat zij kunnen adviseren over de onderhoudsstaat van populieren, geschikte soorten bij herplanting en eigenaren kunnen helpen met het onderhoud.

De organisatie van de cursus “Populieren en voorpootrecht” zal o.l.v. een projectleider van Het Roois Landschap plaatsvinden. Externe bronnen en specialisten, zoals Probos, de Populierenwerkgroep Liempde, Stichting Roois Cultureel Erfgoed, Heemkundekring “De Oude Vrijheid” en gemeente Sint-Oedenrode zullen worden geraadpleegd zodat de cursus kwalitatief voldoet.
Het opleidingsprogramma zal voorzien in de volgende onderdelen:

Planning: start medio 2013

Het cursusgedeelte van het opleidingsprogramma zal, waar mogelijk, opengesteld worden voor vrijwilligers en geïnteresseerden van buiten onze organisatie.