Dommeldal

 

Populieren

Weggetje

 

 

Voorpootrecht

Het pootrecht, ook wel voorpootrechtrecht van voorpoting en plantrecht genoemd, is een recht dat dateert uit de feodale tijd en dat op verschillende plaatsen in de Meierij van 's-Hertogenbosch nog steeds bestaat. Het voorpootrecht houdt in dat grondbezitters het recht hebben om bomen te planten, te bezitten en te rooien in de berm van de weg die grenst aan het eigen perceel. (Bron: Wikipedia)

In de gemeente Sint-Oedenrode was en is het voorpootrecht vaak ingevuld door aanplant van populieren. De populierenteelt, die plaatsvond op agrarische percelen, maar ook in de wegbermen van gemeentelijke wegen op basis van het zgn. “voorpootrecht” leverde een specifiek agrarisch coulissenlandschap op, waarom de regio bekend staat.

Een globale inventarisatie van populieren in de gemeente Sint-Oedenrode levert de volgende aantallen op:

Het Roois Landschap heeft in samen met Populierenwerkgroep Liempde, Stichting Roois Cultureel Erfgoed, Heemkundekring “De Oude Vrijheid” en de gemeente Sint-Oedenrode een werkgroep "Voorpootrecht" opgericht. Uit dit overleg komt de conclusie dat het aantal populieren en het gebruik van het voorpootrecht op dit moment geen actie behoeven; de kwantiteit is voldoende. Wel is het bevorderen van de kwaliteit gewenst.

Daarom heeft Het Roois Landschap besloten onderstaande cursus op te zetten.


Cursus Populierenonderhoud en voorpootrecht

In de laatste decennia is het aantal populieren sterk terug gelopen. Maar ook de kwaliteit van de populieren is verslechterd door gebrek aan onderhoud. Het project richt zich op het in stand houden van het populierenlandschap. Op vele plaatsen geldt nog het oude voorpootrecht, dat inhoudt dat grondbezitters het recht hebben om bomen te planten, te bezitten en te rooien in de berm van de weg die grenst aan het eigen perceel. Grondeigenaren  maken hier niet altijd gebruik van.

De belangrijkste doelstelling van het project is om de kwaliteit van populieren te bevorderen door goed onderhoud en keuze van geschikte populierensoorten en het bevorderen dat grondeigenaren gebruik maken van hun voorpootrecht.
De cursus is bedoeld om onder onze vrijwilligers meer theoretische maar ook praktische kennis op te bouwen, zodat zij kunnen adviseren over de onderhoudsstaat van populieren, geschikte soorten bij herplanting en eigenaren kunnen helpen met het onderhoud.

De organisatie van de cursus “Populieren en voorpootrecht” zal o.l.v. een projectleider van Het Roois Landschap plaatsvinden. Externe bronnen en specialisten, zoals Probos, de Populierenwerkgroep Liempde, Stichting Roois Cultureel Erfgoed, Heemkundekring “De Oude Vrijheid” en de gemeente Sint-Oedenrode zullen worden geraadpleegd zodat de cursus kwalitatief voldoet.
Het opleidingsprogramma zal voorzien in de volgende onderdelen:

Planning: start medio 2013

Het cursusgedeelte van het opleidingsprogramma zal, waar mogelijk, opengesteld worden voor vrijwilligers en geïnteresseerden van buiten onze organisatie.