Dommeldal

Schijndelse heide

Populieren Bestseweg

Historie

Op 27 november 1998 is de Stichting Het Roois Landschap opgericht.
Aanleiding tot de oprichting van de stichting was de behoefte aan een organisatie die als scharnier zou functioneren tussen de plaatselijke bevolking en het gemeentebestuur bij de uitvoering van het landschapsbeleidsplan van de gemeente Sint-Oedenrode.

RL hanteert een vijftal prioriteiten:

Volgens artikel 4 van de Statuten bestaat het bestuur uit ten minste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. Bij de oprichting van de Stichting zijn de navolgende organisaties geraadpleegd bij de benoeming van bestuursleden:

Als eerste onafhankelijk voorzitter van de stichting is Henk Prins benoemd.