Populierengroep

In 2009 is besloten tot oprichting van Comité "Behoud Populierenlandschap in Rooi" om met behulp van vrijwilligers te komen tot het snoeien van populieren langs wegen in het buitengebied van Sint-Oedenrode. Dit omdat op veel plaatsen het onderhoud aan populieren te wensen overliet.
Het comité was van mening dat als gevolg van de neergang van de klompenindustrie het aanzien van het landschap werd verstoord door de wildgroei van takken, die zelfs op sommige plaatsen o.a. bij het fietsverkeer gevaar opleverde.
Er is nagegaan wat de oorzaken hiervan zijn en wie de eigenaren zijn van deze populieren. Het bleek dat ze deels eigendom zijn van de gemeente en deels van particulieren. Men besloot zich te beperken tot de laatstgenoemde. Het gaat vaak om bomen, die eigendom zijn van oudere mensen, die zelf niet meer of moeilijk in staat zijn de bomen bij te houden.

Door de gemeente werden twee boomzagen beschikbaar gesteld en later werd het comité toegelaten als onderdeel van de stichting "Het Roois Landschap".
Intussen beschikt het comité over een zestal vrijwilligers, die in de afgelopen jaren op diverse plaatsen langs Rooise wegen aan het snoeien zijn geweest.

Informatie: Wim van Rooij, (0413) 47 44 02