Slider

logo

Home

Stichting Het Roois Landschap zet zich in voor behoud en herstel van het waardevolle cultuur- en natuurlandschap van Sint-Oedenrode (plaatselijk ‘Rooi’genoemd). Het landschap van deze voormalige gemeente is rijk en gevarieerd en omvat de dorpen Sint-Oedenrode, Nijnsel, Boskant en Olland en het buitengebied eromheen. Het geheel is onderdeel van Nationaal Landschap Het Groene Woud en behoort tot de gemeente Meierijstad.

De basis van het Rooise landschap wordt gevormd door het beekdal van de Dommel met eromheen een oud, kleinschalig agrarisch gebied. Dit beekdal vormt ook de verbinding tussen een aantal natuurgebieden waarvan Geelders, Scheeken, Dommelbeemden en Vressels bos de grootste zijn. In de lagere delen zijn nog populierenbossen te vinden en ook langs veel van de wegen staan populieren. Deze bomen die voorheen belangrijk waren voor de klompenindustrie vormen nu een onderdeel van het landschappelijk cultureel erfgoed. Binnen het raamwerk van dit oude landschap bevindt zich het moderne agrarische buitengebied waarin de ontwikkelingen niet stilstaan. Een goede landschappelijke inpassing hiervan is een belangrijk aandachtspunt van onze Stichting. Hiervoor werken we samen met partijen die invloed hebben op het landschap zoals de Gemeente Meierijstad, Waterschap de Dommel en de natuurorganisaties Brabants Landschap en Staatsbosbeheer. Bestuursleden van de Stichting zijn vertegenwoordigd in diverse overlegstructuren en klankbordgroepen.

In het bestuur van Stichting Het Roois Landschap zitten vertegenwoordigers van landbouw (ZLTO), wildbeheer (WBE Midden Brabant) en natuurbescherming (IVN).