Diependaal-in-de-lente-14-05-2015.jpg
Dommel_bij_Nijnsel_4_mei_2015.jpg
H_van_Weert_Dommel_bij_Watermolenstraat_2015.JPG
Henri_van_Weert_zonsopkomst_5.JPG
Hulst_zaterdagmorgen_4_september_2010_078_bewerkt-1.jpg
Nijnsel_zondagmorgen_28_september_2013_146_bewerkt-2.jpg
Olland-dommeldal-zondag-18-april-2010-293.jpg
Panorama_Dommel_Olland_1_2.JPG
Panorama_Dommel_Olland_2.JPG
Panorama_Schijndelse_Heide_16_mei_2014_bewerkt-1.jpg
Panorama_boerderij_Everse_18_oktober_2014_bewerkt-2.jpg
Panorama_boerderij_Everse_26_03_2014_uit_RAW_bewerkt-1.jpg
Vrijdagmorgen_16_mei_2014_008_bewerkt-1.jpg

KLIK HIER VOOR HET LAATSTE NIEUWS

Stichting Het Roois Landschap zet zich in voor behoud en herstel van het waardevolle cultuur- en natuurlandschap van Sint-Oedenrode (plaatselijk ‘Rooi’ genoemd). Het landschap van deze voormalige gemeente is rijk en gevarieerd en omvat de dorpen Sint-Oedenrode, Nijnsel, Boskant en Olland en het buitengebied eromheen. Het geheel is onderdeel van Nationaal Landschap Het Groene Woud en behoort tot de gemeente Meierijstad.

De basis van het Rooise landschap wordt gevormd door het beekdal van de Dommel met eromheen een oud, kleinschalig agrarisch gebied. Dit beekdal vormt ook de verbinding tussen een aantal natuurgebieden waarvan Geelders, Scheeken, Dommelbeemden en Vressels bos de grootste zijn. In de lagere delen zijn nog populierenbossen te vinden en ook langs veel van de wegen staan populieren. Deze bomen die voorheen belangrijk waren voor de klompenindustrie vormen nu een onderdeel van het landschappelijk cultureel erfgoed. Binnen het raamwerk van dit oude landschap bevindt zich het moderne agrarische buitengebied waarin de ontwikkelingen niet stilstaan. Een goede landschappelijke inpassing hiervan is een belangrijk aandachtspunt van onze Stichting. Hiervoor werken we samen met partijen die invloed hebben op het landschap zoals de Gemeente Meierijstad, Waterschap de Dommel en de natuurorganisaties Brabants Landschap en Staatsbosbeheer. Bestuursleden van de Stichting zijn vertegenwoordigd in diverse overlegstructuren en klankbordgroepen.

In het bestuur van Stichting Het Roois Landschap zitten vertegenwoordigers van landbouw (ZLTO), wildbeheer (WBE Midden Brabant) en natuurbescherming (IVN).