Slider

logo

Flora en Fauna

In de Romeinse mythologie is Flora de godin van de bloemen en de lente. Wanneer we het over de flora hebben bedoelen we dus de planten in een bepaalde streek.
De flora die in een gebied voorkomt is afhankelijk van de aanwezige leefomstandigheden en wordt mede bepaalt door biotische factoren ook wel regulerende factoren, o.a. soorten die invloed kunnen uitoefenen op het leven en de populatie van een andere soort, en abiotische factoren ook wel selecterende factoren die voorwaarde scheppend zijn zoals: klimaat, reliƫf, bodem en water.

De naam Fauna is afgeleid van een Romeinse vruchtbaarheidsgodin. We hebben het dan over dieren die in een omschreven gebied voorkomen. Ook het voorkomen van bepaalde fauna is sterk afhankelijk van de biotische en abiotische factoren, net als bij planten en andere organismen.
In dit onderdeel lichten we toe welke flora en fauna in ons gebied bijzonder zijn.