Slider

logo

Historie

Stichting Het Roois Landschap is opgericht op 27 november 1998.
Aanleiding hiertoe was de behoefte aan een organisatie die als scharnier zou functioneren tussen de plaatselijke bevolking en het gemeentebestuur bij de uitvoering van het landschapsbeleidsplan van de toenmalige gemeente Sint-Oedenrode.

Roois Landschap hanteert een vijftal prioriteiten:

  • het verbeteren en in stand houden van het landschap met het doel de identiteit hiervan te versterken en de aantrekkelijkheid te vergroten
  • de ontwikkeling van een visie en strategie voor behoud, herstel en duurzame ontwikkeling van het landschap
  • het propageren dat het karakteristieke Rooise landschap uitdrukkelijk als inspiratiebron dient bij de ruimtelijke inrichting
  • de ontwikkeling van een platform voor belanghebbende partijen
  • en het opzetten en onderhouden van een communicatienetwerk afgestemd op de doelstellingen en de activiteiten

Volgens artikel 4 van de Statuten bestaat het bestuur uit ten minste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. Bij de oprichting van de Stichting zijn de navolgende organisaties geraadpleegd bij de benoeming van bestuursleden:

  • ZLTO Afdeling Dommelland
  • IVN Afdeling Sint-Oedenrode
  • Wildbeheereenheid Midden-Brabant
  • Als eerste onafhankelijk voorzitter van de stichting werd Henk Prins benoemd, in 2008 opgevolgd door Mari Thijssen