Slider

logo

Populieren

Zorg voor het populierenlandschap
In de omgeving van Sint-Oedenrode is vanaf de 18e eeuw een bijzonder landschap ontstaan. In deze periode kwamen populierenrassen tot stand die een kruising waren tussen de inheemse Zwarte populier en Amerikaanse populierensoorten. Deze zogenaamde Canadapopulieren werden een belangrijke basis voor de tot voor enkele tientallen jaren bloeiende klompenindustrie in deze omgeving. De populierenteelt, die plaatsvond op agrarische percelen, maar ook in de wegbermen van gemeentelijke wegen op basis van het zgn. “voorpootrecht” leverde een specifiek agrarisch coulissenlandschap op, waar de regio om bekendstaat.

Het Roois Landschap wil het populierenlandschap behouden en versterken in die delen van het werkgebied die ervoor geschikt zijn. Dit gebeurt door stimulering van de populierenteelt langs wegen en in bossen op de plaatsen waar deze van oudsher het landschap bepaalden.