Diependaal-in-de-lente-14-05-2015.jpg
Dommel_bij_Nijnsel_4_mei_2015.jpg
H_van_Weert_Dommel_bij_Watermolenstraat_2015.JPG
Henri_van_Weert_zonsopkomst_5.JPG
Hulst_zaterdagmorgen_4_september_2010_078_bewerkt-1.jpg
Nijnsel_zondagmorgen_28_september_2013_146_bewerkt-2.jpg
Olland-dommeldal-zondag-18-april-2010-293.jpg
Panorama_Dommel_Olland_1_2.JPG
Panorama_Dommel_Olland_2.JPG
Panorama_Schijndelse_Heide_16_mei_2014_bewerkt-1.jpg
Panorama_boerderij_Everse_18_oktober_2014_bewerkt-2.jpg
Panorama_boerderij_Everse_26_03_2014_uit_RAW_bewerkt-1.jpg
Vrijdagmorgen_16_mei_2014_008_bewerkt-1.jpg

De natuurwaarde van een gebied is de waarde die een bepaald gebied heeft, gezien vanuit het perspectief van natuurbescherming. Criteria voor het bepalen van de natuurwaarde van een gebied kan van verschillende criteria gebruik worden gemaakt, zoals criteria die betrekking hebben op de kwaliteit van de flora, de fauna, het landschap of de geologische gesteldheid.

Flora en fauna
Criteria met het oog op flora en fauna kunnen te maken hebben met de aanwezigheid van planten of dieren die ofwel zeldzaam, ofwel bedreigd ofwel karakteristiek zijn. Een gebied kan ook zijn natuurwaarde ontlenen aan het feit dat het een bepaald percentage van de populatie van een bepaalde soort herbergt. Een ander criterium is dat er juist veel verschillende soorten voorkomen.

Landschap
Criteria met het oog op het landschap betreffen de aanwezigheid van bepaalde (kleine) landschapselementen zoals molens, pingoruines en heggen, geomorfologische patronen zoals stuwwallen of bepaalde cultuurhistorische landschapspatronen (landschapsbeeld) zoals essenlandschappen. Sommigen rekenen 'landschap' niet tot natuurwaarde maar tot de cultuurhistorische waarde.

Geomorfologische gesteldheid
Criteria met het oog op geomorfologische gesteldheid kunnen gaan over het aan de oppervlakte komen van bijzondere aardlagen of de aanwezigheid van bijvoorbeeld bepaalde rotsformaties.

Onderzoek
Soms doelt men bij natuurwaarde specifiek op de waarde voor natuurwetenschappelijk onderzoek, met name gericht op de flora, fauna en geologie. Vroeger heette dit de natuurwetenschappelijke waarde van een gebied.

Omvang
De natuurwaarde van een gebied kan worden afgeleid uit de natuurkwaliteit volgens een of alle bovenstaande criteria maar dan gecombineerd met de omvang van het betreffende gebied.