Diependaal-in-de-lente-14-05-2015.jpg
Dommel_bij_Nijnsel_4_mei_2015.jpg
H_van_Weert_Dommel_bij_Watermolenstraat_2015.JPG
Henri_van_Weert_zonsopkomst_5.JPG
Hulst_zaterdagmorgen_4_september_2010_078_bewerkt-1.jpg
Nijnsel_zondagmorgen_28_september_2013_146_bewerkt-2.jpg
Olland-dommeldal-zondag-18-april-2010-293.jpg
Panorama_Dommel_Olland_1_2.JPG
Panorama_Dommel_Olland_2.JPG
Panorama_Schijndelse_Heide_16_mei_2014_bewerkt-1.jpg
Panorama_boerderij_Everse_18_oktober_2014_bewerkt-2.jpg
Panorama_boerderij_Everse_26_03_2014_uit_RAW_bewerkt-1.jpg
Vrijdagmorgen_16_mei_2014_008_bewerkt-1.jpg

Door de bodemsamenstelling en waterhuishouding is een groot deel van het buitengebied van Sint-Oedenrode en omgeving zeer geschikt voor boomteelt. De afgelopen jaren zijn hier dan ook diverse boomkwekerijen gevestigd, veelal gespecialiseerd in laanbomenteelt. Ongebreidelde groei van de laanbomenteelt zou een verstoring van het kleinschalige agrarische landschap kunnen betekenen. Goede afspraken, via een convenant vastgelegd, moeten bevorderen dat de laanbomenteelt kan groeien, zonder de bijzondere kwaliteiten van het Rooise landschap in essentie aan te tasten.

Een commissie met vertegenwoordigers van Het Roois Landschap en boomtelers heeft de gemeente geadviseerd over de ontwikkelingen in de boomteelt. Op basis hiervan is een boomkwekerijconvenant tot stand gekomen waarin is vastgelegd in welke gebieden boomteelt al dan niet acceptabel is. Op basis hiervan zal in de meest kwetsbare landschappelijke gebieden geen verdere ontwikkeling van boomteelt plaatsvinden.

Tijdens een ondersteunend symposium over "duurzame boomteelt en bestemmingsplan buitengebied" op 11 juli 2013 is dit convenant ondertekend door de Gemeente, de Rooise boomtelers en Stichting Het Roois Landschap.
Als onderdeel van het convenant is de Werkgroep Boomteelt Sint-Oedenrode (WBS) ingesteld voor advisering aan het college van B&W bij boomteeltaanvragen.

Naast de samenwerking in het convenant werkt Roois Landschap ook samen met de boomtelers in projecten van landschapsverfraaiing, landschapsonderhoud en verbetering van biodiversiteit.