Slider

logo

Boomkwekerijconvenant

Door de bodemsamenstelling en waterhuishouding is een groot deel van het buitengebied van Sint-Oedenrode en omgeving zeer geschikt voor boomteelt. De afgelopen jaren zijn hier dan ook diverse boomkwekerijen gevestigd, veelal gespecialiseerd in laanbomenteelt. Ongebreidelde groei van de laanbomenteelt zou een verstoring van het kleinschalige agrarische landschap kunnen betekenen. Goede afspraken, via een convenant vastgelegd, moeten bevorderen dat de laanbomenteelt kan groeien, zonder de bijzondere kwaliteiten van het Rooise landschap in essentie aan te tasten.

Een commissie met vertegenwoordigers van Het Roois Landschap en boomtelers heeft de gemeente geadviseerd over de ontwikkelingen in de boomteelt. Op basis hiervan is een boomkwekerijconvenant tot stand gekomen waarin is vastgelegd in welke gebieden boomteelt al dan niet acceptabel is. Op basis hiervan zal in de meest kwetsbare landschappelijke gebieden geen verdere ontwikkeling van boomteelt plaatsvinden.

Tijdens een ondersteunend symposium over "duurzame boomteelt en bestemmingsplan buitengebied" op 11 juli 2013 is dit convenant ondertekend door de Gemeente, de Rooise boomtelers en Stichting Het Roois Landschap.
Als onderdeel van het convenant is de Werkgroep Boomteelt Sint-Oedenrode (WBS) ingesteld voor advisering aan het college van B&W bij boomteeltaanvragen.

Naast de samenwerking in het convenant werkt Roois Landschap ook samen met de boomtelers in projecten van landschapsverfraaiing, landschapsonderhoud en verbetering van biodiversiteit.