Slider

logo

Akkerrandenbeheer

“Akkerrandenbeheer is één van de sleuteloplossingen in het gewasbeschermings- en mineralenbeleid”

In nauwe samenwerking met ZLTO Dommelland en Agrarische Natuurvereniging Het Groene Woud worden agrariërs gestimuleerd tot de aanleg van bloemrijke randen of akkerflora- en faunaranden bij hun percelen. Deze randen dienen enerzijds ter verfraaiing van het buitengebied, maar vooral als leefgebieden, wijkplaatsen of verbindingszones voor planten en dieren.

Boerenland en natuurrand komen steeds dichter bij elkaar te liggen.
In het Brabantse land zie je steeds vaker een combinatie van deze twee. De boer ziet meer en meer de voordelen ervan om de natuur voor zich te laten werken. Zo beschikt de boer over een leger aan nuttige beestjes om bijvoorbeeld luizenplagen te lijf te gaan. De boer krijgt steeds meer het natuurbesef van weleer terug.

Akkerranden en slootkanten met veel bloemen trekken veel sluipwespen, zweefvliegen en lieveheersbeestjes aan. Indien roofvijanden vanuit akkerranden al vroeg in het jaar aanwezig zijn, hebben zij een sterke onderdrukking van luizen tot gevolg.

Het Roois Landschap geeft voorlichting en legt contacten op basis waarvan de juiste subsidiemogelijkheden voor de grondeigenaren worden benut.

Informatie: Hans van Gastel, 06 - 51 60 06 68.