Slider

logo

Voorpootrecht

Het voorpootrecht is een recht dat dateert uit de feodale tijd en dat op verschillende plaatsen in de Meierij van 's-Hertogenbosch nog steeds bestaat. Het voorpootrecht houdt in dat grondbezitters het recht hebben om bomen te planten, te bezitten en te rooien in de berm van de weg die grenst aan het eigen perceel.
In de voormalige gemeente Sint-Oedenrode was en is het voorpootrecht vaak ingevuld door aanplant van populieren. De populierenteelt, die plaatsvond op agrarische percelen, maar ook in de wegbermen van gemeentelijke wegen op basis van dit voorpootrecht leverde een specifiek agrarisch coulissenlandschap op, waarom de regio bekend staat.
Een globale inventarisatie van populieren in Sint-Oedenrode leverde de volgende aantallen op:

  • Particulier: voorpootrecht ca. 70 km beplanting (11.000 stuks)
  • Gemeente: ca. 210 km beplanting (35.000 stuks)

Het Roois Landschap heeft samen met Populierenwerkgroep Liempde, Stichting Roois Cultureel Erfgoed, Heemkundekring “De Oude Vrijheid” en de voormalige gemeente Sint-Oedenrode een werkgroep "Voorpootrecht" opgericht. Uit dit overleg komt de conclusie dat het aantal populieren en het gebruik van het voorpootrecht op dit moment geen actie behoeven; de kwantiteit is voldoende. Wel is het bevorderen van de kwaliteit gewenst.

Veel informatie over het voorpootrecht in de Meierij is te vinden via deze links: