Slider

logo

Partners

Gemeente Meierijstad
Sint-Oedenrode ligt in de Meierij van Den Bosch en behoort sinds 2017 samen met Schijndel en Veghel tot de gemeente Meierijstad.
Het riviertje de Dommel stroomt dwars door het historische centrum van Sint-Oedenrode en geeft het dorp een uniek karakter.
Of u nu in het omvangrijke buitengebied staat of midden in het centrum, overal is de natuur dichtbij. Een groene oase in het Brabantse land

IVN afdeling Sint-Oedenrode
Het IVN is het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Overal in het land bestaan lokale IVN-afdelingen die zijn aangesloten bij de landelijke vereniging.
De vereniging organiseert activiteiten die schoonheid van de natuur te laten ervaren. Het streven daarbij is het stimuleren van plezier, verwondering en aandacht, betrokkenheid, zorg en verantwoordelijkheid voor natuur en milieu. Het IVN wil het natuur- en milieubesef bevorderen in de breedste zin van het woord.

IVN Sint-Oedenrode is een afdeling van de landelijke organisatie IVN
IVN Sint-Oedenrode ook wel IVN Rooi genoemd heeft ca. 100 leden en organiseert lezingen, wandelingen en cursussen.

Wildbeheereenheid Midden Brabant
De Faunabeheereenheid houdt zich bezig met:
• het beheer van soorten
• het voorkomen en bestrijden van schade
Door het opstellen van het faunabeheerplan streeft de Faunabeheereenheid er naar op planmatige wijze uitvoering te geven aan deze taken. Aan het opstellen van een faunabeheerplan worden eisen gesteld. Voordat met de uitvoering van het faunabeheerplan kan worden begonnen moet het plan eerst door G.S. zijn goedgekeurd (conform artikel 30 van de Wet) en moeten er ontheffingen zijn verleend op basis van het plan.

ZLTO Dommelland
ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) is een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte. In Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland vertegenwoordigen wij bijna 18.000 leden, die wij ondersteunen bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij. Sint-Oedenrode valt onder het werkgebied van afdeling Dommelland van de ZLTO.