Diependaal-in-de-lente-14-05-2015.jpg
Dommel_bij_Nijnsel_4_mei_2015.jpg
H_van_Weert_Dommel_bij_Watermolenstraat_2015.JPG
Henri_van_Weert_zonsopkomst_5.JPG
Hulst_zaterdagmorgen_4_september_2010_078_bewerkt-1.jpg
Nijnsel_zondagmorgen_28_september_2013_146_bewerkt-2.jpg
Olland-dommeldal-zondag-18-april-2010-293.jpg
Panorama_Dommel_Olland_1_2.JPG
Panorama_Dommel_Olland_2.JPG
Panorama_Schijndelse_Heide_16_mei_2014_bewerkt-1.jpg
Panorama_boerderij_Everse_18_oktober_2014_bewerkt-2.jpg
Panorama_boerderij_Everse_26_03_2014_uit_RAW_bewerkt-1.jpg
Vrijdagmorgen_16_mei_2014_008_bewerkt-1.jpg

Het uitgebreide buitengebied van Sint-Oedenrode kenmerkt zich door een grote mate van afwisseling. Naast de moderne, open landbouwgebieden komen ook nog gebieden voor waarin de kleinschaligheid overheerst. Dit zijn vaak oudere landschappen met boerderijen en burgerwoningen op vrij kleine percelen, vaak met veel bomen, heggen en struiken. Ook de omgeving van de Dommel, die dwars door ons werkgebied stroomt, bestaat voor een groot deel uit oud kleinschalig landschap. Bovendien bevinden zich verspreid over Sint-Oedenrode een aantal grotere en kleinere natuurgebieden. In deze natuurgebieden en in het kleinschalige agrarische landschap van ons gebied komt een aantal bijzondere plantensoorten voor.

Slanke Sleutelbloem (Primula elátior)
De Slanke Sleutelbloem groeit op vochtrijke tot natte plaatsen op slibrijke grond. Het is een overblijvende plant die het beste groeit op halfbeschaduwde plekken. In Sint-Oedenrode is deze behalve in de vochtige loofbossen van Geelders, Scheeken en Diependaal ook te vinden aan vele slootkanten in het Roois en Boskants Broek, zover deze worden beschaduwd door bomen of struiken. Het is daar met de fraaie bleekgele bloemen een van de meest opvallende voorjaarsbloeiers.

Bosanemoon (Anemóne nemorósa)
De Bosanemoon is een typische voorjaarsbloeier van oudere, ongestoorde bosgronden op leemrijke grond. Met haar witte bloeiwijze siert ze de bosgrond, voordat deze door het ontluikende groen te zwaar wordt beschaduwd. Behalve in de oudere bossen zoals Geelders, Maai en het park van kasteel Henkenshage komt bosanemoon in Sint-Oedenrode ook voor aan de randen en slootkanten van weilanden en op andere plaatsen waar minder wordt bemest. Hoewel het een schaduwplant is kan de plant nog lang blijven groeien op plekken waar de oorspronkelijke heggen of bomen zijn verdwenen.

Lange Ereprijs (Veronica Longifolia)
Lange (of Langbladige) Ereprijs is een hoge, lichtblauw bloeiende, overblijvende plant.
De bloeitijd van deze wettelijk beschermde plant is midden in de zomer. Lange Ereprijs voelt zich vooral thuis in oeverruigten en ruige graslanden op humus- en voedselrijke grond, vooral in beekdalen. Als de grond teveel wordt bemest wordt de plant vaak door andere soorten verdrongen.
Opvallend is, dat Lange Ereprijs in Nederland vooral voorkomt in Overijssel aan de Dinkel en de Vecht en in Noord-Brabant aan de Dommel.
In het Dommeldal in Sint-Oedenrode is deze fraaie plant soms in grote aantallen aan te treffen, vooral aan slootkanten.

Waterviolier (Hottónia palústris)
Waterviolier is tijdens de bloeitijd een van de fraaiste en meest opvallende waterplanten in onze omgeving. Het is een overblijvende plant met drijvende rozetten van geveerde bladeren. Hier bovenuit steken in mei en juni de bloeistengels met kransen van trompetvormige, lila tot witte bloemen. De plant groeit in ondiep, zoet water op laagveen, zand of rivierklei.
Waterviolier is aangewezen op water met een hoog gehalte aan kooldioxide, hetgeen weinig voorkomt in stilstaand water. Op plekken waar kwelwater tevoorschijn komt uit de bodem is dit echter wel voldoende aanwezig, zodat de Waterviolier een van de beste indicatoren is van kwelwater. In Sint-Oedenrode is de Waterviolier onder andere te bewonderen in sloten en poelen in het Roois en Boskants Broek, onder andere het gebied Diependaal.

Welriekende Agrimonie (Agrimónia procéra)
De Welriekende Agrimonie is een hoge, overblijvende zomerbloeier. De stengel, maar vooral de onderkant van de bladeren bevat tussen de lange, stijve haren vele klierknopjes. Bij wrijven verspreiden deze een zoetzure geur, hetgeen het “welriekende” in de naam verklaart.
De plant is in Nederland zeldzaam, maar in het gebied van het Dommeldal is ze nog wel te vinden.
Ze heeft behoefte aan leem in de ondergrond en kan ook in de schaduw groeien. In de omgeving van Sint-Oedenrode is Welriekende Agrimonie onder andere te vinden in de Scheeken, maar bijvoorbeeld ook in de bermen van het landbouwgebied Schijndelse Heide.