Slider

logo

Vlechtheggen

“Vlechtheggen in Het Groene Woud”
Een bijzonder landschapselement waar Het Roois Landschap zich sterk voor maakt is de zogenaamde vlechtheg.
In het agrarische verleden van Nederland waren overal in het buitengebied heggen, waarvan de stammen met elkaar werden vervlochten om een ondoordringbare afscheiding te vormen. Op deze manier werd het vee binnen het weiland of juist buiten de akkers gehouden. Sinds het ruime gebruik van prikkeldraad werd het grootste deel van deze heggen gerooid.

Steeds meer instanties en particulieren hebben echter de aloude vlechtheg ontdekt als een waardevol en vooral duurzaam landschapselement met zeer belangrijke ecologische waarde.

Sinds 2011 is Het Roois Landschap samen met de Stichting “de Brabantse Boerderij” uitvoerder van een project “Vlechtheggen in Het Groene Woud”, geïnitieerd door de Stichting Streekrekening Het Groene Woud.
In het kader van dit project hebben natuurwerkgroepen uit het hele Groene Woud-gebied een cursus, plantmateriaal en gereedschap gekregen om een eigen vlechtheg aan te leggen en te onderhouden. Alleen al op basis van dit project is in totaal ruim een kilometer aan nieuwe vlechtheggen tot stand gekomen.

Meer informatie vindt u op de website Vlechtheggen.nl

In Sint-Oedenrode heeft Het Roois Landschap diverse heggen aangeplant die de komende jaren zullen worden omgevormd tot vlechtheg. De meest opvallende hiervan is een 150 meter lange heg aan de Dommel tegenover de knoptoren. De locaties van deze vlechtheggen zijn hier te zien.