Diependaal-in-de-lente-14-05-2015.jpg
Dommel_bij_Nijnsel_4_mei_2015.jpg
H_van_Weert_Dommel_bij_Watermolenstraat_2015.JPG
Henri_van_Weert_zonsopkomst_5.JPG
Hulst_zaterdagmorgen_4_september_2010_078_bewerkt-1.jpg
Nijnsel_zondagmorgen_28_september_2013_146_bewerkt-2.jpg
Olland-dommeldal-zondag-18-april-2010-293.jpg
Panorama_Dommel_Olland_1_2.JPG
Panorama_Dommel_Olland_2.JPG
Panorama_Schijndelse_Heide_16_mei_2014_bewerkt-1.jpg
Panorama_boerderij_Everse_18_oktober_2014_bewerkt-2.jpg
Panorama_boerderij_Everse_26_03_2014_uit_RAW_bewerkt-1.jpg
Vrijdagmorgen_16_mei_2014_008_bewerkt-1.jpg

In het leefgebied van vleermuizen spelen holle bomen en doorlopende lanenstructuren een belangrijke rol. Ook Roois Landschap vindt de bescherming van deze landschapselementen van groot belang.
Aangezien de bescherming van het landschap en van vleermuizen op deze manier nauw zijn verweven heeft Roois Landschap samen met IVN afdeling Sint-Oedenrode in 2013 een vleermuiswerkgroep opgericht.

Taakstelling van de werkgroep:

  • Maatregelen uitvoeren die de vleermuizenstand in het werkgebied verhogen
  • Kennis van soorten, biotoopeisen, migratieroutes en verblijfplaatsen opbouwen
  • Inventariseren van vleermuizen in de gemeente Sint-Oedenrode
  • Verslaglegging van project en inventarisatiegegevens beschikbaar stellen aan Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant
  • Inventarisatiegegevens uploaden naar www.waarneming.nl
  • Onderzoeken van verblijfslocaties en biotoopverbeteringen bewerkstelligen
  • Beschermingsmaatregelen (doen) uitvoeren
  • Vraagbaak zijn inzake vleermuizen binnen de gemeente
  • Voorlichting geven over vleermuizen d.m.v. het organiseren van lezingen, excursies en dergelijke
  • Aandacht vragen voor vleermuizenbescherming in de lokale en regionale media

Jaarlijks wordt er in de zomer een publieksexcursie georganiseerd door de werkgroep, informatie via de media en deze website.

De inventarisatiegegevens van de vleermuiswerkgroep Sint-Oedenrode zijn te vinden op de website waarneming.nl