Slider

logo

Monumentale bomen

Behoud van karakteristieke bomen
Behalve de totstandkoming van nieuwe beplantingen wil Het Roois Landschap zich ook inspannen voor het behoud van monumentale en karakteristieke bomen in Sint-Oedenrode.

Hiervoor is een inventarisatie uitgevoerd van bomen die voldoen aan de criteria van monumentale bomen of die op een andere wijze kenmerkend of karakteristiek zijn voor de omgeving.

Een voorbeeld van het laatste betreft de in Sint-Oedenrode en omgeving voorkomende geknotte berken, restanten van een hakhoutcultuur die al sinds lang niet meer bestaat. Deze knotberken, maar bijvoorbeeld ook enkele oude geknotte eiken en essen, vormen zeer waardevolle landschappelijke en cultuurhistorische elementen. Naar aanleiding van de inventarisatie is een publicatie en publieksactiviteit in voorbereiding.