Slider

logo

Doelstelling

Stichting Het Roois Landschap te Sint-Oedenrode is opgericht als belangeloze, ideële organisatie, waarvan volgens de statuten het doel is: ‘een actieve bijdrage te leveren aan het verbeteren en het in stand houden van het landschap in de (voormalige) gemeente Sint-Oedenrode’.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het fungeren als platform van overleg voor belanghebbenden
  • bundeling van initiatieven en activiteiten
  • verwerving van draagvlak bij de bevolking van Sint-Oedenrode en bij de direct betrokken belanghebbende partijen
  • het verkrijgen van subsidies en andere financiële middelen voor activiteiten