Slider

logo

Landschap

Wat is landschap?
Een geheel van geologische, biologische en cultuurhistorische elementen die met elkaar in een gegeven gebied een geheel vormen en in één keer zichtbaar zijn ofwel het "totaalbeeld dat de aan de aardoppervlakte waarneembare verschijnselen te zien geven".

Bescherming en beheer
Beheren van het landschap in ons gebied op een zodanige wijze dat recht gedaan wordt aan de (cultuur-)historische waarde noemt men "cultuurhistorisch landschapsbeheer". Een dergelijk beheer gaat uit van de veronderstelling dat in Nederland alle landschappen (waar beheer nodig is) cultuurlandschappen zijn. Traditioneel waren de boeren de beheerders bij uitstek van het niet-stedelijke landschap. Door schaalvergroting in en intensivering van de landbouw is daarin verandering gekomen, en is het landschapsbeheer tegenwoordig het werkterrein van een groot aantal verschillende organisaties en instanties waaronder Het Roois Landschap.

Wij proberen samen met onze partners het Rooise cultuur- en natuurlandschap te behouden en waar mogelijk te versterken.
In het onderdeel Landschap van deze website vindt u onze natuurgebieden, natuurwaarden en bijzondere flora en fauna.