Diependaal-in-de-lente-14-05-2015.jpg
Dommel_bij_Nijnsel_4_mei_2015.jpg
H_van_Weert_Dommel_bij_Watermolenstraat_2015.JPG
Henri_van_Weert_zonsopkomst_5.JPG
Hulst_zaterdagmorgen_4_september_2010_078_bewerkt-1.jpg
Nijnsel_zondagmorgen_28_september_2013_146_bewerkt-2.jpg
Olland-dommeldal-zondag-18-april-2010-293.jpg
Panorama_Dommel_Olland_1_2.JPG
Panorama_Dommel_Olland_2.JPG
Panorama_Schijndelse_Heide_16_mei_2014_bewerkt-1.jpg
Panorama_boerderij_Everse_18_oktober_2014_bewerkt-2.jpg
Panorama_boerderij_Everse_26_03_2014_uit_RAW_bewerkt-1.jpg
Vrijdagmorgen_16_mei_2014_008_bewerkt-1.jpg

Wat is landschap?
Een geheel van geologische, biologische en cultuurhistorische elementen die met elkaar in een gegeven gebied een geheel vormen en in één keer zichtbaar zijn ofwel het "totaalbeeld dat de aan de aardoppervlakte waarneembare verschijnselen te zien geven".

Bescherming en beheer
Beheren van het landschap in ons gebied op een zodanige wijze dat recht gedaan wordt aan de (cultuur-)historische waarde noemt men "cultuurhistorisch landschapsbeheer". Een dergelijk beheer gaat uit van de veronderstelling dat in Nederland alle landschappen (waar beheer nodig is) cultuurlandschappen zijn. Traditioneel waren de boeren de beheerders bij uitstek van het niet-stedelijke landschap. Door schaalvergroting in en intensivering van de landbouw is daarin verandering gekomen, en is het landschapsbeheer tegenwoordig het werkterrein van een groot aantal verschillende organisaties en instanties waaronder Het Roois Landschap.

Wij proberen samen met onze partners het Rooise cultuur- en natuurlandschap te behouden en waar mogelijk te versterken.
In het onderdeel Landschap van deze website vindt u onze natuurgebieden, natuurwaarden en bijzondere flora en fauna.