Slider

logo

Partners & Links

De aard van Stichting Het Roois Landschap brengt met zich mee dat er veel contacten en samenwerkingsverbanden zijn waarin gesproken wordt over natuur en landschap van met name het buitengebied.

Met partners wordt intensief samengewerkt, zij zijn de achterban van de bestuursleden waaruit het stichtingsbestuur is samengesteld en worden zeer frequent geraadpleegd.

Onder links vindt u de organisaties waarmee in projecten wordt samengewerkt of op bestuurlijk vlak wordt overlegd. Ook vindt u hieronder de terreinbeheerders die actief zijn binnen het werkgebied van Roois Landschap.